PL PL


Firma KROSS S.A. realizuje projekt „Opracowanie innowacyjnej pilotażowej linii do produkcji kompozytowych ram rowerowych na bazie włókna węglowego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw.

cele projektu

Zamierzeniem projektowym jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu stworzenia własnej, nowatorskiej technologii produkcji kompozytowych ram rowerowych na bazie włókna węglowego. Dzięki zastosowanym technologiom możliwe stanie się wytarzanie ram rowerowych o znacząco podniesionych parametrach jakościowych.

Planowane efekty

W rezultacie projektu powstanie autorski sposób wykorzystania włókien karbonowych w ramach rowerowych oraz dwa nowe produkty: kompozytowa rama rowerowa i rower z ramą karbonową. 

 

Całkowita wartość projektu: 4 646 075,50 zł

Wysokość dofinansowania: 1 845 373, 93 zł