13.06.2017

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego
26.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/1.2/K/2017

na dostawę nowego plotera tnącego do cięcia nieutwardzonego preimpregnatu węglowego i szklanego.